logotype, logo, codetown logo, code town logo, code town logotype

>>

Nasza firma

Body Leasing

ZOBACZ JAKIE USŁUGI MOŻEMY CI ZAOFEROWAĆ

MODUŁOWE SYSTEMY – To nasza specjalność!

Body-Leasing

Co to jest "body leasing"?

Bodyleasing to dynamicznie rozwijająca się praktyka zatrudniania pracowników, która zdobywa popularność w różnych branżach i sektorach gospodarki. W skrócie, bodyleasing polega na wynajmowaniu lub wypożyczaniu pracowników zewnętrznych przez jedną firmę do innej, która potrzebuje dodatkowej siły roboczej na określony czas. W tym modelu, pracownik jest formalnie zatrudniony przez firmę bodyleasingową, ale wykonuje swoje obowiązki dla innego przedsiębiorstwa, zwanej klientem bodyleasingowym.

Istnieje wiele korzyści związanych z bodyleasingiem zarówno dla firm bodyleasingowych, jak i klientów. Dla firm, wynajmowanie pracowników na krótki okres czasu może być korzystne pod względem elastyczności i dostosowywania zasobów ludzkich do bieżących potrzeb. Firmy mogą skorzystać z specjalistycznej wiedzy i umiejętności pracowników, którzy są ekspertami w swojej dziedzinie, bez konieczności zatrudniania ich na stałe.

Body-Leasing

Modele zatrudnienia

najpopularniejsze!

Praca tymczasowa

Najczęściej wybieranym przez naszych klientów jest system zatrudniania tzw. „płynnego zespołu”, oznacza on wynajmowanie określonej liczby godzin na dany okres. Raz na miesiąc lub raz na dwa tygodnie na spotkaniach projektowych omawiane są tematy do wykonania, czasem jest zapotrzebowanie na jedynie 40 godzin na miesiąc a czasem na 200, wszystko zależy od potrzeb klienta.

 

Na czas projektu

Wynajem siły roboczej na czas projektu jest kompromisem między pracą tymczasową a wynajęciem całego działu. Klient ustala z nami ramową umowę, która określa zakres naszej pracy oraz okres w ajkim będziemy swoje usługi wykonywać. Ustalana jest oreślona liczba godzin do wykorzystania i zakres do wykonania. Co miesiąc omawiamy postęp oraz robimy częściowe rozliczenie z projektu, dzięki czemu klient na każym etapie wie jak szybko idzie praca nad jego projektem.

 

Jako niezależny dział

Niezależny dział to najbardziej wiążąca forma zatrudnienia zewnętrznych pracowników. W takiej formie nasz zespół przyjmuje formę Twojego wewnętrznego działu, otrzymując różnego rodzaju zadania, od prozaicznie małych do budowy systemów. Zespół jest dedykowany klientowi, w nielimitowany sposób z ustaleniem wielkości zespołu oraz wymiaru godzin miesięcznej pracy. Taki układ zazwyczaj jest ustalamy na minimi rok współpracy.

DOpasowane do Ciebie

Okresowe rozliczenia

Wiemy jak istotne dla klienta jest śledzenie postępów prac nad jego projektem, dlatego niezależnie od przyjętej formy wynajęcia ludzi, rozliczamy się w miesięcznych okresach, gdzie pod koniec miesiąc klient otrzymuje fakturę na wcześniej ustaloną liczbę godzin wraz z raportem wykonanych prac, oraz opcjonalnie z wdrożeniem nowych funkcjonalności w projekcie.

Body-Leasing

Dodatkowe zalety

Bodyleasing oferuje wiele korzyści zarówno dla firm bodyleasingowych, jak i dla klientów korzystających z tej usługi. Dla firm bodyleasingowych, główną zaletą jest elastyczność. Mogą one łatwo dostosować swoją siłę roboczą do zmieniających się potrzeb klientów, wynajmując pracowników na krótki okres czasu. To pozwala na optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich i skupienie się na działalności głównej firmy. Ponadto, bodyleasing umożliwia firmom dostęp do wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy są ekspertami w swojej dziedzinie, bez konieczności przeprowadzania długotrwałych procesów rekrutacyjnych i szkoleniowych.

Dla klientów korzystających z usług bodyleasingu, główną zaletą jest natychmiastowe dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej. Mogą oni szybko wypełnić luki kadrowe, obsłużyć krótkotrwałe projekty lub zaspokoić nagłe wzrosty zapotrzebowania na pracowników. Klienci nie muszą angażować się w kosztowne procesy rekrutacyjne i szkoleniowe, ponieważ pracownicy bodyleasingowi są już wykwalifikowani i gotowi do podjęcia pracy. To oszczędza czas, energię i zasoby, pozwalając klientom skoncentrować się na swoich głównych celach biznesowych.

Body-Leasing

Nasza kadra

Project Manager

Członkami tego zespołu w  większości są kobiety o wysokich kompetencjach relacyjnych. Każda z nich odpowiada za swój zespół projektowy. Posiadają odpowiednie wykształcenie oraz posługują się biegle językiem angielskim.

Backend Developer

Zespół backend developerów to grupa specjalistów odpowiedzialnych za rozwój, utrzymanie i optymalizację serwerowej strony aplikacji lub systemu. Posiadają odpowiednie wykształcenie oraz konkretną wiedzę z zakresu odpowiednich języków programowania.

Frontend Developer

Członkowie tego zespołu są odpowiedzialni za tworzenie interaktywnych i atrakcyjnych inerfejsów użytkownika w aplikacjach internetowych i mobilnych. Posiadają dogłębną wiedzę na temat konkretnych języków programowania oraz technologii webowych.

Body-Leasing

Oszczędności

Bodyleasing może przynieść znaczne oszczędności finansowe dla firm, które korzystają z tej formy zatrudnienia. Po pierwsze, wynajmowanie pracowników na krótki okres czasu pozwala firmom uniknąć kosztów związanych z długoterminowymi umowami i zobowiązaniami pracowniczymi, takimi jak wynagrodzenia za urlopy, świadczenia socjalne czy składki na ubezpieczenia zdrowotne. Firmy mogą elastycznie regulować liczbę pracowników w zależności od bieżących potrzeb, co umożliwia optymalne wykorzystanie zasobów i eliminację kosztów związanych z utrzymaniem nadmiaru personelu.

Po drugie, bodyleasing pozwala również uniknąć kosztów związanych z rekrutacją i szkoleniem pracowników. Firmy bodyleasingowe są odpowiedzialne za proces rekrutacji, weryfikację kwalifikacji i zapewnienie odpowiedniego szkolenia dla pracowników przed ich wynajęciem klientom. To oznacza, że klientom nie trzeba inwestować w ogłoszenia o pracę, czas poświęcony na przeglądanie aplikacji, przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych ani organizowanie szkoleń wstępnych. Te oszczędności mogą być szczególnie istotne dla firm, które potrzebują pracowników na krótkoterminowe projekty lub sezonowe wzrosty działalności.

Zainteresowała Cię oferta?

Skorzystaj z naszej usługi bodyleasingu i wynajmij naszych specjalistów do swojego projektu. Przejdź do formularza kontaktowego, opisz nam swój projekt a my zaproponujemy rozwiązanie!